Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
Mens- en Milieuvriendelijk Consumeren - ETHISCH BANKIEREN

Nuttige informatieve links voor de kritische en (milieu)bewuste consument, over duurzaam consumeren, consuminderen, ethisch bankieren, enz. Ook de organisaties die investeren in duurzame en eerlijke economie vind je hier.


(Milieu)Bewust Consumeren

Mens- en Milieuvriendelijk Consumeren

Nuttige informatieve links voor de kritische en (milieu)bewuste consument, over duurzaam consumeren, consuminderen, enz.


 • Brussels Observatorium voor Duurzame Consumptie

  Het Brusselse Observatorium voor de Duurzame Consumptie - BODC - wil het werk van de overheid van het Brusselse Gewest op het gebied van sensibilisatie en informatie van het publiek met betrekking tot duurzaam consumeren ondersteunen. Het BODC streeft er in het bijzonder naar om consumptiekeuzes en consumptiegedrag te promoten dat met duurzame ontwikkeling verenigbaar is.

  Het Brusselse Observatorium voor de Duurzame Consumptie (BODC) is een partnerschap tussen het OIVO - Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties en het BIM - Leefmilieu Brussel, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

  Website: http://nl.observ.be/

  accueil centre nl

   
 • Ecobouwers

  Ecobouwers.be, het forum van biologische bouwers in Vlaanderen is een website met praktische en technische informatie en concrete ervaringen over duurzaam bouwen. Het platform wil de ontmoetingsplaats zijn van een online gemeenschap rond duurzaam en energiezuinig bouwen en verbouwen. Je komt er in contact met geëngageerde doe-het-zelvers en met professionals uit de sector. De online community bepaalt de inhoud van het platform en neemt het onderhoud op zich. Door deze site worden er hopelijk meer duurzame en energiezuinige huizen gebouwd in Vlaanderen.

   
 • Ecologische Voetafdruk

  Er zijn heel wat calculators om de voetafdruk te berekenen te vinden op internet. Aangezien elk land een verschillende voetafdruk heeft, is belangrijk een calculator te gebruiken van het land waar je woont.

  Hieronder vind je er enkele:

   

   
 • EcoPlan

  ecoEcoplan is een initiatief van Netwerk bewust verbruiken met de steun van het Fonds Duurzaam Materialen- en Energiebeheer en biedt een overzicht van alle vegetarische, gerecycleerde, herkauwde, zelfgebreide, ecologische, ethische en sociaal verantwoorde restaurants, winkels, supermarkten en kappers in Vlaanderen.

   
 • Gids voor duurzame aankopen

  Deze gids is een praktische hulp bij milieuvriendelijke aankopen onder sociaal verantwoorde condities. De website is een realisatie van de programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling (België).

  Website: http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/

  gidsduurzameaankopen

   
 • GreenBazaar

  De eerste interactieve Belgische portaalsite voor duurzame producten en diensten uit alle domeinen van het dagelijkse leven. GreenBazaar.be stelt duurzame producten en diensten voor die beschikbaar zijn op de Belgische markt en geeft aan waar de producten aangekocht kunnen worden. De website wil voor alle consumenten (individuen, ondernemingen,...) het opzoeken van duurzame producten en diensten te vergemakkelijken.

   

   
 • Greenwashing

  Het milieu en het klimaat zijn 'hot' (!) en aan de ene kant is dat een goede zaak, maar er bestaat ook zoiets als het fenomeen van de zogenaamde ‘greenwashing’: bedrijven of producten die zich een eco imago aanmeten en ons willen doen geloven dat ze groener zijn dan ze werkelijk zijn, enkel omdat ze er financieel voordeel aan kunnen doen. Groen verkoopt nu eenmaal! Het kan tegenwoordig allemaal niet groen genoeg zijn. Als je de advertenties moet geloven (of het nu gaat over auto’s, huishoudtoestellen of onderhoudsproducten) is blijkbaar alles milieuvriendelijk en ecologisch verantwoord. Juist daarom is het belangrijk dat de kritische consument zich goed informeert om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Meer info vind je onder andere op:

  gwi logo home

   
 • Labelinfo

  Deze databank, instrument voor bewuste verbruikers, is een lange termijn project omtrent labels dat het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) in samenwerking met een reeks partners begon in 2007. Het doel is een inventaris van de verschillende productlabels op te stellen en rond dit thema consumenten en organisaties te informeren, sensibiliseren.

  http://www.labelinfo.be

  knipsel

   
 • Low Impact Man

  kaftboeklimOp de blog van Steven Vrommann, ook bekend als Low Impact Man, vind je allerlei praktische tips, adressen en links over milieubewust leven en consumeren.

  http://lowimpactman.wordpress.com/

   

   

   
 • MilieuAdviesWinkel

  Dé gratis advieswinkel voor duurzaam leven en wonen.

  Zoals de naam al laat vermoeden kan je in deze winkel niets kopen. Iedereen kan bij de MilieuAdviesWinkel terecht voor advies over duurzaam wonen en leven. De MilieuAdviesWinkel is een permanent infoloket dat je concrete en praktijkgerichte antwoorden geeft op alle mogelijke vragen over milieuvriendelijk bouwen, verbouwen, leven, wonen, consumeren, voeding, mobiliteit, enzovoort.

  Meer info: www.milieuadvieswinkel.be/

   
 • MilieuKoopWijzer

  De Milieukoopwijzer is niet meer online.

  Meer dan tien jaar verwees de Milieukoopwijzer grootverbruikers de weg naar milieuvriendelijke producten en diensten. Bond Beter Leefmilieu realiseerde dit project met een subsidie van de Vlaamse overheid die op 01/01/2015 werd stopgezet, waardoor deze site niet meer beschikbaar is.

  Wij verwijzen u graag door naar onderstaande websites voor meer informatie over duurzame aankopen / overheidsopdrachten:

   
 • Netwerk Bewust Verbruiken - NBV

  Het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV vzw) is een netwerkorganisatie die duurzame consumptie in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel bevordert. Onze strategie richt zich op het informeren en activeren van consumenten. Over verschillende consumptiedomeinen heen plaatst NBV twee kernthema's centraal: consuminderen en consumanderen. Samen met lidorganisaties en partners activeert NBV consumenten via gemeenschapsvorming, informatieverstrekking, educatie & sensibilisering.

  NBV vzw is een informatie-, project- en campagnenetwerk dat mens- en milieubewust verbruiken stimuleert in Vlaanderen. Het werd door een groot aantal consumenten-, derdewereld- en milieuorganisaties midden 1998 opgericht om een antwoord te bieden op de stijgende interesse in duurzame consumptie. De lidorganisaties scharen zich allen achter de NBV-standpuntentekst. Daarin wordt gewezen op de macht van de consument om iets aan het reilen en zeilen van de samenleving te veranderen.

  Netwerk Bewust Verbruiken vzw
  Mundo-b
  Edinburgstraat 26
  1050 Elsene
  Tel: 02 894 46 15
  Fax: 02 894 46 10
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website:  http://www.bewustverbruiken.org/

  1500960 10153735689205058 254618072 o

   
 • Schone Kleren Campagne

  De Schone Kleren Campagne veroordeelt het gebruik van kinderarbeid en andere vormen van uitbuiting in de kledingindustrie. Met consumentenacties bewerkt de Schone Kleren Campagne de publieke opinie omtrent de schendingen van arbeidsrechten in de kledingsector en oefent ze druk uit op kledingproducenten en -distributeurs. Op die manier wil de Schone Kleren Campagne bedrijven ertoe brengen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te erkennen en op te nemen.

  Schone Kleren Campagne
  Haachtsesteenweg 579
  1031 Brussel
  Tel: 02 246 36 81
  Fax: 02 246 37 00
  Website: www.schonekleren.be

   
 • Test Aankoop

  Ook op de website van Test-Aankoop vind je naast enkele artikels over duurzaam consumeren ook een zeer nuttige bijdrage over het gebruik van labels.

  http://www.test-aankoop.be/

   
 • TopTen - Top 10 van de meest energiezuinige producten en diensten

  Via Topten kan u snel en gemakkelijk de meest energiezuinige producten en diensten vinden voor thuis en op kantoor. De Topten-website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe productcategorieën. Bestaande gegevens actualiseren wij twee keer per jaar. Voor elke categorie van producten, vindt u de belangrijkste tips om het juiste toestel aan te schaffen en het ook goed te gebruiken.

   

   
 • Transitienetwerk Vlaanderen

  Transitienetwerk Vlaanderen wil de transitie-idee verspreiden en startende lokale groepjes faciliteren.

  Door het faciliterende werk dat wij verrichten proberen wij de opstart van transition towns (transitie-initiatieven in de zin van transitiesteden, -dorpen, of -wijken) in Vlaanderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

  Meer info vind je op http://www.transitie.be

   
 • Verbruikersateljee vzw

  Het Verbruikersateljee vzw, werkt voornamelijk rond het weerbaar maken van de verbruiker. De organisatie doet dit door individuele hulpverlening, maar vooral door te streven naar collectieve oplossingen door middel van informatiecampagnes, onderzoeken en stappen naar het beleid toe.
   

  Verbruikersateljee
  Agoragalerij, Grasmarkt 105 bus 51
  1000 Brussel
  Tel: 02 552 02 48
  Fax: 02 552 02 55
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: www.verbruikersateljee.be

   

   
 • Verbruikersunie - Ecoconso

  In het kader van het "Reseau Eco-consommation" en met de steun van het ministerie van leefmilieu van Wallonië heeft CRIOC een volledige en praktische gids gepubliceerd. Deze uitgave, die 57 bladzijden telt, zet de verschillende officiële en privé-labels op een rijtje, indicaties voor het sorteren van afval en de verplichte etikettering.

  Voorbeelden:
  de gids presenteert verschillende Europese leefmilieulabels die men op de Belgische markt kan vinden.
  Er bestaan verschillende bio-labels, in België is Biogarantie het gekendste label, gecontroleerd door Ecocert of Blik. Bepaalde distributiebedrijven gebruiken daarbovenop hun eigen, biolabel en er werden ook nog andere labels gecreëerd.
  Men kan ook het nieuwe label van de Waalse regio ontdekken, Eqwalis, dat de kwaliteit en de veiligheid van voedingsproducten garandeert.
  Het sociale label werd eveneens opgenomen, net zoals het label voor eerlijke handel, Max Havelaar. Een label 'ok compost' geeft aan dat het betreffende product gecomposteerd kan worden door industriële installaties.
  Diverse pictogrammen identificeren verschillende materialen (plastic en andere) om afvalsortering te vergemakkelijken. Anderen betreffen textiel en onderhoud.
  Tenslotte is er nog het energie etiket voor elektrische apparaten en een specifiek etiket voor auto's en uitlaatgassen.

  Voor meer info:

  http://www.oivo.be/
  http://www.ecoconso.be

   
 • Verlicht.be

  logo_verlichtVerlicht.be is een vormingsdatabank rond milieu en verbruik. Hier vinden consumenten en sociaal-culturele organisaties een volledig overzicht van alle cursussen, lezingen of workshops die helpen de ecologische voetafdruk te verkleinen.

   

   

Ethisch bankieren

Duurzaam en ETHISCH BANKIEREN of investeren

Nuttige informatieve links voor de kritische over ethisch bankieren, enz. Ook de organisaties die investeren in duurzame en eerlijke economie vind je hier.


 • Alterfin cvba

  Alterfin is een coöperatieve vennootschap, opgericht in 1994 door niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties enerzijds en financiële instellingen anderzijds. Alterfin wil meewerken aan de uitbouw van spaar- en kredietinstellingen in het Zuiden die toegankelijk zijn voor sociaal en economisch verdrukte bevolkingsgroepen. Mensen die zelf een economische activiteit opstarten om op eigen kracht uit de armoede te treden, kregen tot nu toe geen toegang tot krediet omdat vele lokale financiële instellingen over onvoldoende geld beschikken om leningen toe te staan.

  Alterfin investeert vooral in Latijns-Amerika. Daarnaast ook in Afrika en Azië.

  alterfin

   
 • Cera cvba

  Samen investeren in welvaart en welzijn

  Dat is de ambitieuze missie die Cera wil realiseren in nauwe samenwerking met haar vennoten. Alleen zo kan zij de vinger aan de pols houden en blijven inspelen op wat er leeft in de maatschappij.

  Cera streeft ernaar om zowel op sociaal als op financieel vlak een duidelijke meerwaarde te creëren voor haar vennoten en voor de samenleving in haar geheel.

  Meer info op www.cera.be

  cera

   

   
 • Crédal sc

  Crédal werd opgericht door twee christelijke organisaties. Ze beogen transparant gebruik van geld voor projecten of mensen die tegen armoede of sociale uitsluiting strijden. Crédal geeft advies, participeert en verstrekt leningen aan een verlaagd tarief. Ze verstrekken zowel krediet aan particulieren als aan organisaties. Hun klanten hebben moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en tot de kapitaalsmarkt (gehandicapten, vreemdelingen, daklozen, laaggeschoolde en/of langdurig werklozen, … ).

  De meeste gefinancierde organisaties zijn verenigingen zonder winstoogmerk. Het merendeel is actief in de sociale economie in Wallonië.

  Groupe Crédal

  Place de l'Université, 16
  1348 Louvain-la-Neuve

  Numéro général : 010/48 33 50
  Fax : 010/48 33 59
  E-Mail : Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: http://www.credal.be/

   

  credal-logo

   
 • FairFin (Netwerk Vlaanderen)

  logo_transitional

  Netwerk Vlaanderen heet vanaf nu FairFin!

  Dertig jaar geleden zag Netwerk Zelfhulp Vlaanderen het levenslicht: een fonds waar een grote groep mensen één procent van hun inkomen aan afstond, zodat organisaties met een kritische maatschappijvisie (toch) leningen konden krijgen. In de jaren daarna ontwikkelden we het Krekelsparen, transformeerden we van dienst naar beweging en werd dochterorganisatie Netwerk Rentevrij opgericht. Mede dankzij investeringen van Rentevrij bloeiden er in Vlaanderen sociale werkplaatsen, wereldwinkels en wijkgezondheidscentra op. Netwerk Vlaanderen boekte de laatste jaren succes met haar campagnes. Het bewustzijn rond ‘wat doet de bank met mijn geld’ steeg en leidde onder meer tot een wettelijk verbod op investeringen in clustermunitie en wapens met verarmd uranium.

  Conclusie na dertig jaar: alternatieve financiering werkt, maar het reguliere financieel systeem mag niet buiten schot blijven. Ondanks de financiële crisis blijven de meeste banken investeren in luchtbellen en hebben ze lak aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. FairFin wil actie! Medio 2012 start onze campagne om de samenleving opnieuw greep te laten krijgen op het bankwezen.

  Onze naam correspondeerde al een tijdje niet meer met onze werking. Vandaar de transformatie naar FairFin. Wij zijn ervan overtuigd dat geld de motor kan zijn voor een faire maatschappij, waarin het uiteindelijk om meer dan geld draait.

  FairFin vzw
  Vooruitgangstraat 333 bus 9
  1030 Brussel
  Tel.: +32 2 201 07 70
  Fax: +32 2 201 06 02

  Website: http://www.fairfin.be/

   
 • Forum Ethibel

  Forum ETHIBEL is een adviesbureau voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijk verantwoord investeren (MVI). De organisatie zet in verband hiermee Europese standaarden uit die breed maatschappelijk gedragen zijn. Forum ETHIBEL sensibiliseert verder alle betrokken partijen om deze hoogwaardige standaarden centraal te stellen bij beleids- en visiebepaling.

  Forum ETHIBEL
  Vooruitgangstraat 333, bus 7
  1030 Brussel

  Tel. +32 (0)2 206 11 11
  Fax. +32 (0)2 206 11 10
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  ethibel

   

   
 • Hefboom vzw/cvba

  Hefboom is een organisatie die vooral werkt rond financiering en advies aan bedrijven en verenigingen in de sociale economie. Voor een initiatief bijvoorbeeld een lening krijgt, doet Hefboom een screening op economische, sociale en milieuaspecten. Het Hefboom-logo vertelt dat u met een solidaire onderneming te maken hebt.

  http://www.hefboom.be

  hefboom logo-01

   
 • Incofin Investment Management (Incofin IM)

  Incofin Investment Management (Incofin IM) beheert fondsen die investeren in microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in landen in ontwikkeling. MFI’s verstrekken financiële diensten, zoals kredieten, sparen en verzekeringen, aan mensen die daar bij gewone banken niet voor terechtkunnen. Als specialist in rurale microfinanciering wil Incofin IM vooral mensen bereiken die in meer afgelegen rurale gebieden wonen en/of actief zijn in de landbouwsector.

  Vanuit onze kantoren in België, Colombia, Kenia en Cambodja en via ons adviserend team in India financieren en begeleiden wij organisaties in meer dan 40 landen.

  Incofin Investment Management Comm. VA
  Sneeuwbeslaan 20, PB 2
  2610 Antwerpen

  T +32 3 829 25 36
  F +32 3 740 78 28
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: https://www.incofin.com/nl/

   
 • NewB - een nieuwe coöperatieve bank

  emimage-flickr-8515279799 1

  De verschraling van het bancair landschap is een echt probleem van onze maatschappij en is één van de grootste bronnen van ergernis die we vandaag kennen.
   
  Meer dan 60 organisaties (NGOs, vakbonden, verenigingen, coöperaties) hebben hun krachten gebundeld in de coöperatieve New B. Met als objectief om een nieuwe coöperatieve bank op te richten die participatief, transparant, sober en eenvoudig is. Een nieuwe bank die investeert in de reële, locale en duurzame economie.

  logonewb

  NewB ECV/SCE
  Kruidtuinstraat 75
  1210 Brussel

  Social media:
  http://www.twitter.com/newb_coop
  http://www.facebook.com/newb.coop

  Website:
  http://www.ikbankmee.be

  02 225 44 75 (Maandag-Vrijdag: 10u-17u, geen permanentie tijdens de weekends en verlofdagen)

  E-mail:
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

   
 • Oikocredit cvso

  Oikocredit-be cvso werdt opgericht in 1984 als Belgische steunvereniging van Oikocredit. Oikocredit-be cvso promoot het duurzaam beleggen en het investeren in ontwikkeling en trekt financiële middelen aan voor kredietverlening aan armen. Het aangetrokken kapitaal wordt geïnvesteerd in Oikocredit. Oikocredit is een wereldwijde coöperatieve vereniging, opgericht in 1976 op initiatief van de Wereldraad van Kerken. De bedoeling is een duurzaam en solidair investeringsinstrument aan te bieden. Met het geïnvesteerde kapitaal worden kredieten verleend aan en participaties genomen in economische projecten van groepen en organisaties in ontwikkelingslanden. Naast microkredietinstellingen (MFI’s) financiert OIkocredit ook duurzame ondernemingen (zoals coöperatieven) en fairtrade actoren.

  logoiko

   
 • SoCrowd cvba-so

  SOCROWD staat voor Sociale Crowdfunding en is een innovatief en creatief financieringsinstrument voor organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.
  SOCROWD geeft financiële zuurstof aan duurzame initiatieven in de sociale, culturele en zorgsector door het aantrekken van privé-kapitaal te begeleiden.
  SOCROWD versterkt via het co-financieringsmodel de band tussen een organisatie en haar actieve achterban.
  SOCROWD is een nieuw initiatief van Netwerk Rentevrij, dat al een aantal jaren rentevrije leningen aanbiedt aan organisaties met een maatschappelijke meerwaarde.

  Crowdfunding is een alternatieve manier om een project te financieren waarbij een breed publiek wordt aangesproken dat in het project gelooft, in plaats van een klassieke bank.
  Crowdfunding verloopt typisch via een internetplatform waarop een project wordt voorgesteld om financiële middelen te mobiliseren. Deze kan bestaan uit giften, sponsoring, leningen of investeringen.

  Socrowd bestaat uit twee professionele medewerkers, Tom Alleman (coördinatie en kredietanalyse) en Greg Van Elsen (kredietanalyse). Zij staan in voor de inhoudelijke en financiële screening van kredietaanvragen en de algemene uitbouw van de organisatie.

  contactgegevens:
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  tel: 02 274 00 17

  Website: http://www.socrowd.be/

  logo2 klein 0

   
 • Triodos Bank

  Triodos Bank investeert uw geld enkel in bedrijven die sociaal en economisch aan de hoogste normen voldoen. Voor hetzelfde geld, dezelfde opbrengst en dezelfde service kunt u 100% duurzaam beleggen.

  Meer info op http://www.triodos.be/

  logo-triodos-bank-1

   

   
 • Trividend

  Als verschaffer van risicokapitaal voor de sector van de sociale economie in Vlaanderen richt Trividend zich sinds begin 2002 met 2 specifieke producten naar een welomschreven doelgroep in deze markt.
  Kijk zeker eens naar de invulling die Trividend geeft aan het begrip “sociale economie”. Die is een stuk ruimer dan het bieden van duurzame werkgelegenheid voor kansengroepen. Trividend is immers van oordeel dat “anders ondernemen” zéker ook steun verdient!

  http://www.trividend.be/

  trividend

   
 • VDK Spaarbank

  VDK is een kleinere bank die vooral actief is in Vlaanderen, en in uitbreiding is in Vlaams-Brabant en Antwerpen.

  VDK wil zich over de hele lijn sociaal-ethisch engageren, en brengt in de SpaarPlus Rekening de vroegere Wereldspaarrekening en Solidariteitsrekening onder.

  De hoofdzetel van VDK Spaarbank: Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent
  Tel. 09 267 32 11  -  Fax 09 267 33 96  -  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  VDK-vestiging in uw buurt (klik hier)

   

coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1