Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme

De tweede M van MeMO: Milieuvriendelijke Ondernemingen

Overzicht van de voornaamste niet-commerciële ondernemingen en koepelorganisaties in de milieuvriendelijke sector in Vlaanderen.


 • Arbeid en Milieu

  Arbeid & Milieu vzw is het samenwerkingsverband tussen de milieu- en vakbeweging in Vlaanderen, dat streeft naar een sociaal en ecologisch verantwoorde samenleving.

  Het secretariaat van Arbeid & Milieu is gevestigd in de kantoren van de Bond Beter Leefmilieu. Het secretariaat van Arbeid & Milieu is iedere gewone werkdag bereikbaar van 9u tot 12u30 en van 13u tot 17u.

  Tweekerkenstraat 47
  1000 Brussel
  tel. 02 325 35 01

  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: http://www.a-m.be/

  amlogo

   
 • BioForum Vlaanderen

  BioForum Vlaanderen vzw is de sectororganisatie van de biologische landbouw en voeding. BioForum vertegenwoordigt en ondersteunt alle ondernemers die in de biologische sector actief zijn. BioForum’s experten zorgen voor hun respectievelijke sectorgroep: producenten, verwerkers en verkooppunten. Foodservices zijn nog geen aparte doelgroep, maar krijgen ook aandacht. Sectorgroepen vormen een directe link tussen de sector en BioForum. De Raad van Bestuur bestaat voor het grootste deel uit bedrijfsleiders uit de biosector.

  biogarantie50BioForum beheert het keurmerk Biogarantie. 

  BioForum Vlaanderen vzw
  Quellinstraat 42
  2018 Antwerpen
  Tel: 03 286 92 78
  Fax: 03/286 92 79
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  http://www.bioforum.be

   
 • Bond Beter Leefmilieu - BBL

  Bond Beter Leefmilieu is de onafhankelijke federatie van meer dan 140 natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen.

  Ons doel? Gezonde lucht. Helder water. Natuur om van te genieten.

  Onze middelen? Grootschalige publiekscampagnes, met duizenden deelnemers per jaar. Zo bewijzen we dat milieuvriendelijk leven binnen ieders handbereik ligt. Door gerichte samenwerking en overleg overtuigen we politici en bedrijfsleiders van het belang van een doortastend milieubeleid. En we verzorgen gedegen advies voor onze lidverenigingen. Omdat we vinden dat bruisende milieuverenigingen de beste garantie zijn voor een toekomst voor mens én natuur.

  Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen is actief in het Vlaamse middenveld. Middenveldorganisaties vervullen drie belangrijke maatschappelijke taken. Zij verenigen mensen en dragen op die manier bij tot maatschappelijke betrokkenheid en sociale cohesie. Dat is hun sociale opdracht. Middenveldorganisaties geven mensen een geïnformeerde stem en laten de burgers wegen op het beleid. Dat is de democratische opdracht van het middenveld. Zij geven de burger ook effectief invloed op het beleid en willen dat beleid inspireren, doeltreffend en efficiënt maken. Dat is hun politieke opdracht.

  Bond Beter Leefmilieu vzw
  Tweekerkenstraat 47
  1000 Brussel
  Tel: +32.2.282.17.20
  Fax: +32.2.230.53.89
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  http://www.bondbeterleefmilieu.be/

   
 • Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie - CVN

  CVN wil bijdragen aan meer natuur en een beter milieu in het perspectief van een duurzame samenleving in Vlaanderen. Dit gebeurt via kwalitatief hoogstaande natuur- en milieueducatie die vormgegeven wordt als educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). Aangezien EDO het werken met nieuwe partners centraal stelt, willen we als onafhankelijke vormingsinstelling een meerwaarde bieden binnen het Vlaamse vormingslandschap.

  Concreet willen we kansen bieden voor natuurbeleving en bijdragen aan een draagvlak voor natuurbehoud, milieuzorg en duurzame ontwikkeling binnen de Vlaamse samenleving. Dit willen we bereiken door mensen de nodige competenties te laten verwerven zodat ze zelf in staat zijn de nodige keuzen te maken ten voordele van natuur, milieu en duurzaamheid.

  We willen daarvoor in de eigen werking een kader bieden door uit te gaan van professioneel ondersteund vrijwilligerswerk.

  We willen de eigen expertise ten dienste stellen van andere organisaties en van overheden.

  Centrum Voor Natuur- en milieueducatie
  Appelmansstraat 12 bus 6 - 2018 Antwerpen
  Tel 03/226 02 91 - Fax 03/233 59 97

  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: http://www.c-v-n.be/nl/

  cvnknipsel

   
 • De Kringwinkel

  De meer dan 100 Kringwinkels in Vlaanderen zijn meer dan zomaar een tweedehandswinkel: milieu en sociale tewerkstelling staan voor ons centraal. Als Kringwinkels willen we bijdragen aan een duurzame wereld. Daarom werken we aan:

  Sociale tewerkstelling
  Onze producten hebben een verhaal, onze mensen ook.
  De Kringwinkel biedt een job, een opleiding en een toekomstperspectief aan mensen die, om uiteenlopende redenen, weinig of geen kansen krijgen op de gewone arbeidsmarkt.

  Aandacht voor het milieu
  Herbruikbare spullen worden opgehaald en weer verkocht. Hierdoor komen ze niet op de afvalberg terecht. Jaarlijks besparen we zo bijna  44 000 ton cO2*. Hiermee kunnen 17 862 huizen gedurende één jaar verwarmd worden.

  Originele en betaalbare spullen
  Het aanbod varieert elke dag. Voor basisproducten bewaken we steeds een basisprijs. We willen ervoor zorgen dat iedereen, ook met een beperkt budget, kwaliteitsvolle goederen kan kopen.

  "De Kringwinkel" is een samenwerkingsverband van ondernemingen dat duurzame meerwaarde creëert met tweedehands goederen. Kringwinkels werken samen aan een sterke Kringwinkelsector met herkenbare, kwaliteitsvolle dienstverlening voor een ruim publiek met betaalbare producten. Samenwerken betekent een gedragen gelijkvormigheid en ruimte voor verscheidenheid. Ga naar de website voor adressen van winkels of ophaalcentra:

   
 • Ecolife vzw

  Ecolife is een maatschappelijke milieuorganisatie die streeft naar een duurzame wereld door middel van ecologische gedragsverandering bij diverse doelgroepen.Ecolife toont de voordelen van ecologisch leven door het bieden van tools en coaching.
  Ecolife ontwikkelt en implementeert hiervoor procesmatige actiemodellen, projecten en campagnes.

  Ecolife vzw
  Valkerijgang 26
  3000 Leuven
  Tel: 016/22 21 03

  ecolife

   
 • Ethisch Vegetarisch Alternatief - EVA vzw

  EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief) vzw informeert over alle facetten van gezonde en kwalitatieve vegetarische voeding en ontwikkelt publicaties, educatieve projecten en activiteiten zoals evenementen, lezingen, workshops en studiedagen.

  EVA (Ethisch Vegetarisch Alternatief ) vzw informeert over alle facetten van een gezonde en kwalitatieve vegetarische voeding. De organisatie ontwikkelt zich verder tot een actief knooppunt dat bestaande initiatieven en interesses koppelt aan eigen vernieuwende projecten. Met haar activiteiten tracht EVA de zichtbaarheid en het imago van vegetarische voeding in de samenleving te verbeteren. EVA richt zich zowel tot het brede consumentenpubliek als tot de productie- en distributiesector, de gezondheidssector, de horeca en het onderwijs. Hiertoe ontwikkelt de organisatie diverse publicaties, educatieve projecten en publieksgerichte activiteiten – zoals evenementen, lezingen, workshops en studiedagen – en initieert ze onderzoeksopdrachten. Bijzondere aandacht wordt gegeven aan kwalitatieve en wetenschappelijk correcte informatie.
  EVA profileert zich als een eigentijdse, mainstream en toegankelijke organisatie. Het inhoudelijke engagement van vrijwilligers blijft ook in de toekomst een essentieel deel uitmaken van haar werking.

  EVA streeft naar een samenleving waarin vegetarisme een vertrouwd begrip is, en waarin consumenten op de hoogte zijn van wat vegetarische voeding inhoudt. De onduidelijkheid en vooroordelen rond de verschillende aspecten van vegetarisch eten moeten worden weggewerkt aan de hand van toegankelijke en wetenschappelijk verantwoorde informatie. Consumenten die vegetarisch willen eten, moeten dat gemakkelijk kunnen doen. Daarom moeten de voorzieningen voor hen verbeterd worden, onder meer via een uitbreiding van het vegetarische aanbod in winkels en restaurants.

  Lid worden van EVA kan vanaf € 15. Je ontvangt dan ons driemaandelijkse EVA Magazine bij jou in de bus, en met je lidkaart krijg je korting in tal van restaurants en kookcursussen.

  EVA vzw - Ethisch Vegetarisch Alternatief
  Sint-Pietersnieuwstraat 130
  9000 Gent
  Tel: +32 (0)9 329.68.51
  Fax: +32 (0)9 329.06.44
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: http://www.vegetarisme.be/

   
 • Fietsersbond Vlaanderen

  Fietsersbond Vlaanderen

  De Fietsersbond ijvert voor meer mensen veilig op de fiets. We behartigen de belangen van fietsers in Vlaamse en Brusselse gemeenten. De Fietsersbond is een VZW, met een algemeen secretariaat en een secretariaat in Brussel waar een aantal medewerkers actief zijn.

  De Fietsersbond telt ongeveer 50 vrijwilligersafdelingen die op lokaal niveau ijveren voor fietsvriendelijke gemeenten.

  Algemeen secretariaat
  Boomgaardstraat 22 / 57
  2600 Berchem
  Tel. 03 231 92 95
  Fax 03 231 45 79

  Secretariaat Brussel
  Londenstraat 15
  1050 Brussel
  Tel. 02 502 68 51

  Plaatselijke afdelingen
  Deze zijn per provincie terug te vinden op de website: http://www.fietsersbond.be/

  logo-fietsersbond

   
 • Friends of the Earth - België

  Friends of the Earth in België

  Friends of the Earth is een organisatie die actief is rond het milieu, de ontwapening en de mensenrechten. Deze website biedt je informatie over de thema's waar we rond werken, over de acties die we voeren, over onze geschiedenis en over onze visie.

  Onze werking steunt op vrijwilligers, samenwerking met andere organisaties om onze doelen te bereiken is voor ons een must. Geweldloosheid en basisdemocratie zijn twee van onze vaste waarden, niet alleen als middel maar tevens als doel.
  Sta je achter onze doelen? Ben je bereid mee te zwemmen tegen de stroom in? Wil je ons financieel steunen in ons streven naar een betere wereld? Word dan lid van Friends of the Earth en help ons onze basis te verbreden!

  Friends of the Earth vzw
  Maria Hendrikaplein 5
  9000 Gent
  Tel. +32 (0)9-242 87 52
  Fax. +32 (0)9-242 87 51
  Email kantoor: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: http://www.moederaarde.be

  fotelogo

   
 • Green vzw

  GREEN vzw wordt GoodPlanet Belgium
  In 2010 startte GREEN samen met de Stichting GoodPlanet en de Koning Boudewijnstichting een nieuw project: het fonds GoodPlanet.be.
  Dit fonds had als doel het Belgische publiek te sensibiliseren en te stimuleren om weloverwogen en actief aan milieubescherming te doen en in harmonie met de aarde en zijn bewoners te leven. Vanaf het begin al zagen we kansen om voor meerdere projecten nog nauwer samen te werken. Uiteindelijk leidde de intense samenwerking ertoe dat we sinds begin 2013 door het leven gaan als GoodPlanet Belgium.

  Een nieuwe vlag dus, die onze lading beter dekt dan het vroegere GREEN. We blijven dezelfde koers varen, maar slaan ook nieuwe wegen in. GREEN was vooral aanwezig in de scholen van de drie gemeenschappen. GoodPlanet Belgium gaat de uitdaging aan om nog meer mensen te bereiken en te inspireren. Scholen blijven dus een doelpubliek, maar daar komen ook ouders en bedrijven bij.

  Voorlopig vind je zowel op www.greenbelgium.org als op www.goodplanet.be informatie over onze werking.

  GREEN vzw
  Mundo-B, Edinburgstraat 26
  1050 Brussel
  Tel: 02 893 08 08
  Fax: 02893 08 01
  Website: www.goodplanet.be

  logo-gpb

   
 • Greenpeace België

  Greenpeace is een van de grootste en bekendste milieuorganisaties ter wereld. Het voert campagne om houdingen en handelingen te veranderen, het milieu te beschermen en de vrede te bevorderen. Greenpeace werkt onafhankelijk en is actief over de hele wereld.

  Daarbij gaat ruime aandacht naar oplossingen. Zo ijvert Greenpeace voor hernieuwbare energie, de bescherming van oerbossen, duurzame landbouw zonder ggo's en gifvrije elektronica.

  Greenpeace België
  Haachtsesteenweg, 159
  1030 Brussel
  T. 02.274.02.00
  F. 02.274.02.30
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: http://www.greenpeace.org/belgium/nl/

  greenpeace

   
 • Hoeveproducten - VLAM

  Wat zijn hoeveproducten?

  Hoeveproducten zijn producten die je recht van bij de boer kan kopen. Het kunnen zowel verse producten zoals melk, eieren, groenten,
  fruit en aardappelen zijn als verwerkte producten zoals yoghurt, platte kaas, boter, kaas, fruitsap en confituur. Elk product is uniek en vertelt
  een eigen verhaal. Door het directe contact met de boer is hij dan ook de aangewezen persoon om je dit verhaal mee te geven.

  De website hoeveproducten.be is een belangrijke bron van informatie over hoeveproducenten bedoeld voor consumenten, en één van de activiteiten van het  Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing vzw.

  VLAM - Sector Bio-, Hoeve- en Streekproducten
  Koning Albert II-laan 35 bus 50
  1030 Brussel
  Tel: 02/552.81.58
  Fax: 02/552.80.01
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: http://www.hoeveproducten.be/

  hoeveproducten

   
 • KOMOSIE vzw - Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie

  KOMOSIE vzw, Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie, overkoepelt alle Kringwinkelcentra en Energiesnoeiersbedrijven in Vlaanderen. De vzw is actief in de social-profitsector op het kruispunt van milieu & sociale economie.

  Koepel van Milieuondernemers in de Sociale Economie - KOMOSIE vzw
  Uitbreidingstraat 470
  2600 Berchem
  Tel: 03 281 03 30
  Fax: 03 281 73 30
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: http://www.komosie.be/

  komosie

   
 • Mobiel 21

  Mobiel 21 vzw is een centrum voor kennisontwikkeling, educatie en gedragsbeïnvloeding op het gebied van duurzame en veilige mobiliteit. Mobiel 21 vzw bouwt op de rijke ervaring, expertise en inspiratie van Langzaam Verkeer vzw en ijvert voor duurzame mobiliteit in de 21ste eeuw.

  Mobiel 21
  Vital Decosterstraat 67A/0101
  3000 Leuven
  Tel: 016/ 23 94 65
  Fax: 016/ 29 02 10
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: http://www.mobiel-21.be/

  mobiel21

   
 • Natuurpunt Vlaanderen

  Natuurpunt Vlaanderen is de grootste natuurvereniging in Vlaanderen. De vereniging heeft ruim 80.000 gezinnen als lid en beheert 500 natuurgebieden met een totale oppervlakte van 17.500 ha. Natuurpunt heeft als private vereniging, naast de overheid, een belangrijke plaats en verantwoordelijkheid voor het behoud van de natuur. In de vereniging zijn duizenden vrijwilligers actief. Hiermee geeft Natuurpunt in heel Vlaanderen een gezicht aan de natuur.

  De verschillende afdelingen zijn de basis van onze vereniging. Ze zijn de voorhoede om de natuurbehoudsgedachte te verspreiden, ze  sensibiliseren en informeren over onze thema’s. Binnen Natuurpunt zijn ook heel wat werkgroepen actief. Zij houden zich bezig met de studie van soortengroepen en zorgen voor een aangepast beleid, beheer om tot een optimale bescherming van de soort te komen.

  Secretariaat Natuurpunt
  Coxiestraat 11
  2800 Mechelen
  Tel: 015-29 72 20
  Fax: 015-42 49 21
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Secretariaat Natuurpunt Educatie
  Graatakker 11
  2300 Turnhout
  Tel: 014-47 29 50
  Fax: 014-47 29 51
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Op de website vind je ook adressen van bezoekerscentra, regionale secretariaten en afdelingen.

  Website: http://www.natuurpunt.be/default.aspx

  natuurpunt

   
 • Netwerk Bewust Verbruiken - NBV

  Het Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV vzw) is een netwerkorganisatie die duurzame consumptie in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel bevordert. Onze strategie richt zich op het informeren en activeren van consumenten. Over verschillende consumptiedomeinen heen plaatst NBV twee kernthema's centraal: consuminderen en consumanderen. Samen met lidorganisaties en partners activeert NBV consumenten via gemeenschapsvorming, informatieverstrekking, educatie & sensibilisering.

  NBV vzw is een informatie-, project- en campagnenetwerk dat mens- en milieubewust verbruiken stimuleert in Vlaanderen. Het werd door een groot aantal consumenten-, derdewereld- en milieuorganisaties midden 1998 opgericht om een antwoord te bieden op de stijgende interesse in duurzame consumptie. De lidorganisaties scharen zich allen achter de NBV-standpuntentekst. Daarin wordt gewezen op de macht van de consument om iets aan het reilen en zeilen van de samenleving te veranderen.

  Netwerk Bewust Verbruiken vzw
  Mundo-b
  Edinburgstraat 26
  1050 Elsene
  Tel: 02 894 46 15
  Fax: 02 894 46 10
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: http://www.bewustverbruiken.org/

  1500960 10153735689205058 254618072 o

   
 • Netwerk Duurzame Mobiliteit - Komimo vzw

  Komimo vzw werd het Netwerk Duurzame Mobiliteit en heeft een nieuwe website: www.duurzame-mobiliteit.be

  Het Netwerk Duurzame Mobiliteit is in eerste instantie een Netwerk van en voor de leden.

  1. Het is een lerend Netwerk dat de dialoog omtrent duurzame mobiliteit aangaat en aanmoedigt tussen alle leden van het Netwerk, het grote publiek en de beleidsorganen
  2. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke visie en standpunten en een strategie om de publieke opinie in verband met duurzame mobiliteit te beïnvloeden
  3. Overheden worden ondersteund met beleidsadvies
  4. Mensen en organisaties worden gestimuleerd om te kiezen voor meer duurzame mobiliteit via een communicatieprogramma, acties, vorming, enz.

  Komimo vzw, de overkoepelende organisatie van de mobiliteitsverenigingen richtte in 2012 het Netwerk Duurzame Mobiliteit op.

  Netwerk Duurzame Mobiliteit
  Kasteellaan 349 A
  9000 Gent
  T 09 331 59 10
  F 09 331 59 18

  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: http://www.duurzame-mobiliteit.be/

  ndm logo rgb grootst

   
 • Organisatie voor Duurzame Energie - ODE Vlaanderen

  De Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen is sinds 1996 actief als koepelvereniging en centrale informatiezender voor hernieuwbare energie. ODE geeft informatie aan de hernieuwbare energiesector over techniek, steunmaatregelen, overheidsbeleid en regelgeving voor duurzame energieprojecten.

  ODE coördineert diverse overlegplatformen over verschillende duurzame energieprojecten.

  ODE-Vlaanderen vzw
  Koningsstraat 35
  1000 Brussel
  Tel: 02/218 87 47
  Algemene e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: http://www.ode.be

  223d3e825305be1390f95e96c8b494f2 xl

   
 • Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze - VELT

  Velt is de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren.
  Gezond leven op het ritme van de seizoenen. En dit met respect voor de natuur. Velt geeft ecologisch leven vorm in huis, tuin en daarbuiten. Door kwaliteitsvolle publicaties en samenwerkingsverbanden wil Velt bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl. In Vlaanderen en Nederland telt Velt 13000 leden en 100 lokale afdelingen.  Daarmee is Velt een spreekbuis voor de belangen van ecologische consumenten.

  Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren - Velt vzw
  Uitbreidingstraat 392c
  2600 Berchem
  Tel: 03 281 74 75
  Fax: 03 281 74 76
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: http://www.velt.be

  velt

   
 • Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen - VIBE

  VIBE, het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen, informeert over mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen.

  Indien je alles wilt weten over deze manier van bouwen kan je terecht op http://www.vibe.be/. Ben je op zoek naar een bio-ecologische architect, aannemer of winkel dan kan je zoeken in de databank op de website. Wie houdt van persoonlijk advies op maat over zijn bouw of verbouwplannen kan een afspraak maken voor een bouwadvies.

  VIBE vzw - Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen & wonen
  Gitschotellei 138
  2600 Antwerpen-Berchem
  Tel.: 03/218.10.60
  E-mail: info[a]vibe.be

  Website: http://www.vibe.be/

  logotrans2-2

   
 • Wereld Natuur Fonds - WWF

  WWF (World Wide Fund for Nature) is een van de meest omvangrijke en gerespecteerde internationale natuurbehoudorganisaties ter wereld. Ons netwerk bestaat uit meer dan 90 kantoren in meer dan 40 landen. We werken zowel lokaal als mondiaal.

  WWF leidt projecten in meer dan 100 landen. Het hoofdkantoor van WWF International bevindt zich in Gland, in Zwitserland. WWF is ontstaan in 1961. Het leidt vandaag meer dan 1300 projecten over heel de wereld. De meeste WWF-projecten worden lokaal uitgevoerd en zijn heel gevarieerd. Het gaat van de oprichting van een kleuterschool in Congo tot de acties in jouw supermarkt. Van de bescherming van de habitat van de orang-oetans tot het oprichten van reservaten voor de reuzenpanda.

  WWF-België
  Emile Jacqmainlaan 90
  1000 Brussel
  Tel : 02 340 09 99

  http://www.wwf.be/nl/

  wwf

   
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1