Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme

De eerste M van MeMO: Mensvriendelijke Ondernemingen

Hier vind je de grotere verenigingen of netwerken uit de sociale sector, de sociale economie, de socio-culturele sector, noord-zuid organisaties, dienstverlening, enzovoort.


 • 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging

  11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging
  Vlasfabriekstraat 11
  1060 Brussel
  Tel. 02 536 11 11
  Fax 02 536 11 46
  Elke werkdag van 8u30 to 17u

  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Algemene contactadressen van 11.11.11

  logo11 300 kleur

   

   
 • Amnesty International Vlaanderen vzw

  Amnesty International streeft de naleving van alle mensenrechten na. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens is daarbij onze leidraad. Amnesty International vindt alle rechten van de mens even belangrijk. Niet alleen politieke en burgerlijke rechten zoals het recht te zeggen en te denken wat men wil, het recht verenigingen op te richten en te vergaderen, het recht een eigen godsdienst te kiezen, enz. Maar ook sociale en economische rechten zoals het recht op onderwijs, gezondheidszorg, eten en onderdak.

  Amnesty's missie is onderzoek te verrichten, te rapporteren en op te roepen tot actie om zware mensenrechtenschendingen te stoppen en te voorkomen. Amnesty vraagt ook gerechtigheid voor al diegenen wiens rechten zijn geschonden.

  Amnesty International Vlaanderen
  Kerkstraat 156
  2060 Antwerpen
  Tel: 03 271 16 16
  Fax: 03 235 78 12
  Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  amnestyheader-logo

   
 • Çavaria - Holebifederatie

  Çavaria is de koepel van de Vlaamse en Brusselse holebi-  en transgenderverenigingen, voorheen bekend als de Holebifederatie. Çavaria ondersteunt holebi- en transgendergroepen en komt op voor gelijke kansen en rechten voor homo’s, lesbiennes, bi’s en transgenders.  Çavaria organiseert Holebifoon, Holebitext, het holebimagazine ZiZo en ondersteunt de Belgian Lesbian and Gay Pride en de L-day.

  De Holebifederatie paste op 14 maart 2009 haar 'mission statement' aan. De missie luidt sindsdien:  "De Holebifederatie inspireert, stimuleert en ondersteunt verenigingen en individuen die opkomen voor een brede kijk op seksuele oriëntatie, genderexpressie en genderidentiteit. Ze streeft het welzijn na en komt op voor de rechten van homo's, lesbiennes, bi's en transgenders in alle aspecten van het dagelijkse leven."

  De Holebifoon beschikt over alle basisinformatie rond holebiseksualiteit én deskundig opgeleide vrijwilligers die luisteren naar je verhaal.

  Het secretariaat kan je bereiken via het algemene e-mail adres van çavaria.

  Telefoneren: 09-223 69 29, faxen: 09-223 58 21.
  Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 10u tot 12u en van 13.30u tot 17u.
  Voor een bezoek aan onze kantoren maak je best eerst een afspraak.

  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  cavaria

   
 • Centra Algemeen Welzijnswerk - CAW

  Het CAW staat open voor mensen met vragen en problemen. Contact opnemen is zeer eenvoudig, want het CAW heeft een lage drempel, het is vlot bereikbaar, er zijn geen wachtlijsten en de eerste hulp is gratis.

  De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. Samen met u zoeken we naar een oplossing, naar de mogelijkheden die bij uzelf en in uw omgeving te vinden zijn. We kunnen u ook de weg wijzen naar andere diensten of bemiddelen naar instanties die uw sociale rechten kunnen verzekeren. Het CAW komt op voor een versterkt welzijn, voor u, uw omgeving en de bredere samenleving.

  " De vragen die mensen stellen, zijn voor het CAW de eerste zorg "

  De CAW-hulpverleners ondersteunen in de eerste plaats de mogelijkheden die mensen zélf hebben. Welke oplossingen kunnen mensen zelf vinden en met de steun van hun omgevingsnetwerk? Het CAW ondersteunt door mensen sterker te maken en hun basisrechten zelf te laten realiseren.

  Via onze website helpen we u op weg naar het CAW in uw regio en kan u kennismaken met de verschillende diensten.

  CAW Federatie
  Diksmuidelaan 36 A
  2600 Berchem
  078/150300
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  logocaw

   
 • Federatie Sociaal-cultureel werk

  De FOV, voluit Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk, is een autonome en onafhankelijke VZW van en opgericht door erkende organisaties voor sociaal-cultureel volwassenenwerk.

  De FOV verdedigt sinds 2000 de belangen van de gesubsidieerde sociaal-culturele organisaties bij overheden en bij andere beleidsinstanties. De FOV neemt het dus op voor de sociaal-culturele sector, zowel voor de individuele organisaties als voor de hele sector.

  FOV | Federatie sociaal-cultureel werk
  Gallaitstraat 86 bus 12
  1030 Brussel

  Tel: 02 244 93 39
  Fax: 02 244 93 31
  E-mail:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website: http://www.fov.be/

  fov federatie sociaal cultureel werk

   
 • Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg - FDGG

  De Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg (FDGG) is een pluralistische vereniging, niet gebonden aan politieke of andere ideologische invloeden.
  FDGG is een werkgeversorganisatie die aan belangenbehartiging doet voor haar leden, de aangesloten Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg.

  Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg
  Residentie Servaes – 1e verdieping
  Martelaarslaan 204B
  9000 Gent
  Tel.: 09 233 50 99
  Fax: 09 233 35 89
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
   

  fdggcustomlogo.gif

   
 • In | C (vroeger VOSEC - CollondSE)

  in-C ondersteunt en versterkt ondernemingen in de sociale economie en hun koepelorganisaties.
  Daarnaast promoten we de sociale economie als een economisch belangrijke sector, die tewerkstelling creëert en producten en diensten met maatschappelijke meerwaarde voortbrengt.
  In onze dienstverlening hebben wij oog voor:

  • de behoeften van de ondernemingen in de sociale economie
  • de maatschappelijke noden en uitdagingen
  • diversiteit

  Nieuwe naam, frisse wind
  De sociale economie is in volle evolutie. In-C kon dan ook niet achterblijven. Daarom kiest de organisatie voor een modern, hedendaags kleedje, vertelt de kersverse directeur: “De nieuwe naam, met bijhorend logo, symboliseert onze aanpak. De ‘C’ verwijst fonetisch naar ‘SE’, de
  afkorting van sociale economie. De ‘in’ staat voor ‘innovatie’ en ‘inspireren’, de c’ zinspeelt op ‘corporate’ of ‘collectief’ en ‘inc’ verwijst naar ‘to incorporate’ (verenigen, opnemen).”

  Vroeger VOSEC, de Vlaamse Ondersteuning voor de Sociale Economie, werd opgericht in 1999 als overlegplatform voor ondernemingen, organisaties en deskundigen uit de sociale economie in Vlaanderen. In 2012 werd de organisatie getranformeerd van belangenorganisatie tot ondersteuningsorganisatie CollondSE, de Collectieve ondersteuning voor de Sociale Economie.

  in-C bouwt haar werking uit als een innovatieve netwerkorganisatie die een katalysator is voor het ondernemerschap in de sociale economie.
  De kantoren van in-C zijn ondergebracht in het Ondernemershuis in Mechelen.

  Kanunnik De Deckerstraat 20A
  2800 Mechelen

  Website: http://in-c.biz/

  Voor vragen of informatie over de Sociale Economie kan u contact opnemen met de helpdesk op 0495 50 26 50.

  Voor vragen over de werking van in-C gelieve contact op te nemen met Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

   
 • Jongeren Adviescentra - JAC

  De Jongeren Advies Centra (JAC) geven informatie, advies en hulp aan jongeren van 12 tot 25 jaar met vragen over alleen wonen, seksualiteit, relaties, geld, werk, vrijetijdsbesteding ... en nog veel meer. JAC's zijn deelwerkingen van de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW).

  Meer informatie en lokale adressen vind je hier:

  logocaw

   

  In Petto - Landelijke jeugddienst
  Diksmuidelaan 50
  2600 Berchem
  Tel: 03/366 15 20
  Fax: 03/366 11 58
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  inpetto

   
 • Kauri vzw

  Kauri vzw is een netwerk en kenniscentrum rond ethisch, duurzaam, intercultureel en ontwikkelingsrelevant internationaal handelen en ondernemen.

  Kauri brengt bedrijven, NGO’s, stichtingen, adviesbureaus en (academische) onderzoekscentra samen in een lerend netwerk om kennis op te bouwen, ervaringen uit te wisselen en concrete initiatieven te nemen om te komen tot meer duurzame (sectorale) internationale handelsinitiatieven, meer Fair Trade, een grotere bijdrage van bedrijven om de VN-millenniumdoelstellingen te kunnen halen en meer begrip en samenwerking tussen bedrijven en NGO’s.

  Kauri vzw/asbl
  de Fiennesstraat 77
  1070 Brussel (Anderlecht)
  Tel: 02 469 41 20
  Fax: 02 469 41 21

  kauri

   
 • Koepel Lokale Diensteneconomie

  De Koepel Lokale Diensteneconomie verenigt initiatieven lokale diensteneconomie en biedt ondersteuning aan haar leden via: informatie en communicatie, vertegenwoordiging en belangenverdediging en ervaringsuitwisseling.

  Lokale Diensteneconomie (LDE) beoogt een koppeling van de invulling van lokale noden aan de lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt. Het decreet houdende de lokale diensteneconomie werd op 22 december 2006 goedgekeurd door het Vlaamse Parlement. Het decreet lokale diensteneconomie biedt een structurele erkenning voor buurt- en nabijheidsdiensten en is gestoeld op de drie pijlers van buurt- en nabijheidsdiensten:

  • duurzame werkgelegenheid voor voor kansengroepen op basis van laagdrempelige aanwerving en een permanent aanbod van vorming en begeleiding;
  • aanvullende, kwalitatieve en toegankelijke dienstverlening gericht op individuele of collectieve behoeften, met oog voor lokale aspecten;
  • centrale aandacht voor participatie van werknemers, gebruikers en andere stakeholders.

  Koepel Lokale Diensteneconomie vzw

  Schaapsdries 2
  3600 Genk
  Tel. 089/32.28.14
  Fax. 089/61.12.02

  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  koepellokdienst

   
 • Kruispunt Migratie-Integratie (Vlaams Minderhedencentrum)

  Het Vlaams Minderhedencentrum heet voortaan Kruispunt Migratie-Integratie vzw, Expertisecentrum voor Vlaanderen-Brussel.

  Wat doet het Kruispunt Migratie-Integratie?

  Expertise ontwikkelen en uitwisselen over migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit: dat is de opdracht van het Kruispunt. Het Kruispunt (tot 2010 Vlaams Minderhedencentrum) is een onafhankelijke organisatie, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

  Wie kan bij het Kruispunt Migratie-Integratie terecht?

  Iedereen die in zijn werk te maken heeft met migratie, integratie en etnisch-culturele diversiteit:

  • lokale en provinciale besturen;
  • Vlaamse en federale overheid;
  • diensten, instellingen, organisaties;
  • integratiecentra, onthaalbureaus en sociaal tolk- en vertaaldiensten

  Waarvoor kan je bij het Kruispunt Migratie-Integratie terecht?

  Informatie,vorming, leertrajecten, studiedagen, advies en begeleiding op maat, beleidsvoorstellen, juridische helpdesk, gespecialiseerde e-zines, publicaties, enzovoort.

  Kruispunt Migratie-Integratie vzw
  Vooruitgangstraat 323 bus 1
  1030 Brussel
  Tel: 02-205 00 50
  Fax: 02-205 00 60
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur.

  kruispuntmi

   
 • Lets Vlaanderen

  LETS Vlaanderen vzw (°1994) is het steunpunt van en voor LETS-groepen in Vlaanderen.

  LETS Vlaanderen is samengesteld uit leden van verschillende Vlaamse LETS-groepen die elk hun groep vertegenwoordigen. Samen willen zij binnen deze stichting ondersteuning bieden aan beginnende en bestaande LETS-groepen. Daarnaast wil LETS Vlaanderen mee helpen LETS te promoten & vorm te geven in Vlaanderen, en als gesprekspartner fungeren naar de verschillende overheden.

  LETS Vlaanderen vzw
  Wellekensstraat 45
  9300 Aalst
  Tel: +32 (0)5 373 0 892
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Op de website kan je zoeken naar een groep in je buurt:

  lets

   
 • Open School - Centra voor Basiseducatie

  Bij Open School - Basiseducatie kunnen volwassenen met een beperkte of onafgewerkte schoolloopbaan hun basisvaardigheden opfrissen en versterken.
  Wanneer volwassenen in hun dagelijkse leven, in hun werksituatie of tijdens het volgen van een (beroeps)opleiding moeite ondervinden met basisvaardigheden op vlak van taal, rekenen, computer of algemene vorming, dan kan het opleidingsaanbod van Basiseducatie hen nieuwe kansen bieden.

  Het opleidingsaanbod wordt ingedeeld in zeven leergebieden:

  • Taal: Nederlands voor nederlandstaligen
  • Taal: Nederlands voor anderstaligen
  • Taal: alfabetisering in het Nederlands als tweede taal
  • Rekenen/wiskunde
  • Algemene vorming
  • Computer
  • Opstap Frans en Engels

  Centra voor Basiseducatie - Open School
  Federatie Centra voor Basiseducatie vzw
  Dok-Noord 6
  9000 Gent
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Er is altijd een Centrum voor Basiseducatie in je buurt, alle adressen vind je op de website:

  basiseducatie logo

   
 • Oxfam Solidariteit - Oxfam Fairtrade - Oxfam Wereldwinkels

  Oxfam België is lid is van de internationale confederatie Oxfam (www.oxfam.org).

  De Oxfam-familie in België bestaat uit Oxfam-Solidariteit en de eerlijke handelorganisaties Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde. De 15 leden van de confederatie Oxfam International zijn samen actief in 98 landen wereldwijd.

  Oxfam-Solidariteit is een nationale, tweetalige organisatie die in 1996 ontstond uit de fusie van Oxfam-België en Oxfam-Projecten. Ze voert campagnes, organiseert educatieve activiteiten en oefent druk uit op het beleid. Met haar tweedehandsactiviteiten kan Oxfam-Solidariteit fondsen inzamelen om haar projecten in Zuid en Noord te steunen.
  In het Zuiden ondersteunt Oxfam-Solidariteit ontwikkelingsprojecten van haar partnerorganisaties. In noodsituaties organiseert zij humanitaire hulpverlening. Geregeld werken we samen met de wereldwinkels.

  Onze twee zusterorganisaties, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde, zijn al lang actief in de beweging voor eerlijke handel. Zij importeren en verkopen voeding en ambachtelijke producten, die ze rechtstreeks halen bij hun talloze partners in het Zuiden. Zij doen ook aan educatief werk en voeren politieke acties.

  Oxfam-Solidariteit hoofdkantoor
  Vierwindenstraat 60
  1080 Brussel
  Tel +32.(0)2 501 67 00
  Fax +32 (0)2 511 89 19
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  Website Oxfam Solidariteit: www.oxfamsol.be

   

  Solidariteitsfonds
  Solidariteitsfonds is de merchandiser van Oxfam-Solidariteit. Wij maken producten met respect voor arbeid, mens en milieu en verkopen deze ten voordele van Oxfam-Solidariteit. Hiermee werken wij en jullie mee aan meer kansen voor het Zuiden en minder onrecht.

  Solidariteitsfonds vzw
  Vier-Windenstraat 60
  1080 Brussel
  Tel +32 (0)2 412 12 50
  Fax +32 (0)2 514 10 74
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website Solidariteitsfonds voor Oxfam: www.solidariteitsfonds.be

   

  Oxfam-Wereldwinkels - Oxfam Fairtrade

  De Oxfam-Wereldwinkels zijn actief in Vlaanderen. De eerste Oxfam-Wereldwinkel kwam er al in 1971 in Antwerpen, snel gevolgd door winkels in andere Vlaamse gemeenten. In meer dan 200 winkels biedt de organisatie diverse eerlijke handelsproducten uit het Zuiden te koop aan: voeding, artisanale producten, cosmetica, …

  In 2002 bracht Oxfam-Wereldwinkels vzw haar handelsactiviteiten onder in een aparte organisatie: Oxfam Fairtrade cvba. Het bedrijf koopt voedingsproducten van meer dan 110 kleine en middelgrote producentengroepen in het Zuiden volgens de principes van eerlijke handel. Oxfam Fairtrade koopt enkel producten van producentengroepen die Oxfam-Wereldwinkels goedkeurt en opvolgt. De vzw is meerderheidsaandeelhouder van de cvba.

  Oxfam-Wereldwinkels vzw | Oxfam Fairtrade cvba
  Ververijstraat 17
  B-9000 Gent
  Tel +32 (0)9 218 88 99
  fax: +32 (0)9 218 88 77
  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website Oxfam-Wereldwinkels: www.oww.be
  Website Oxfam Fairtrade: www.oft.be

   

  Oxfam-Magasins du monde
  Rue Provinciale, 285
  1301 Wavre (Bierges)
  Tel +32 (0) 10 43 79 50
  Fax +32 (0) 10 43 79 69
  www.omdm.be

  De Oxfam-Magasins du Monde zijn de tegenhanger van Oxfam-Wereldwinkels in het Franstalige landsdeel.

   
 • Positieve Economie - POSECO

  Poseco ontwikkelde een informatieportaal (www.positieve-economie.be) voor de vele organisaties van de postieve economie. Het portaal staat ter beschikking van organisaties, actief op domeinen zoals Duurzame ontwikkeling, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Sociale economie, Ecologie, Ethiek ...

  Postieve Economie - Poseco vzw/asbl
  Henegouwkaai 43 B
  1080 Brussel
  Tel: + 32 (0)2 346 60 02
  Fax: + 32 (0)2 347 74 44
  Email: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  posecologo old

   
 • Samenlevingsopbouw Vlaanderen

  De sector Samenlevingsopbouw organiseert maatschappelijk kwetsbare groepen. Samen met hen pakken buurtwerkers en opbouwwerkers gemeenschappelijke problemen aan die te maken hebben met grondrechten of met de leefbaarheid in hun buurt, stad, dorp of streek. De focus ligt op de verbetering van de kwaliteit van het leven en het samenleven. Samenlevingsopbouw werkt aan een beleid dat afgestemd is op de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare groepen.

  Samenlevingsopbouw Vlaanderen
  Vooruitgangstraat 323 bus 2
  1030 Brussel
  Tel: 02/201 05 65 - Fax: 02/201 05 14
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  socip logo 01

   
 • Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling - SST

  Het Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST vzw) is de koepel van de Sociale Werkplaatsen en Arbeidszorgcentra in Vlaanderen. SST vzw vertegenwoordigt met haar leden ruim 90 % van de sector en is actief op drie terreinen:

  • We ondersteunen de leden door het verschaffen van informatie, ontwikkelen methodieken en we bevorderen de communicatie binnen de eigen sector.
  • We verdedigen de belangen van de sector en zijn gesprekspartner naar het beleid en het brede maatschappelijke veld.
  • We nemen het formele en gestructureerde werkgeverschap op t.a.v. de Sociale Werkplaatsen. Dit gebeurt in het kader van het paritair comité 327.

  Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling (SST vzw)
  Koning Albertlaan 124
  9000 Gent
  Tel: 09 2599766 - Fax: 09 2599768
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  sstlogosstgroot7

  Specifieke informatie over sociale werkplaatsen vindt u hier: http://www.socialewerkplaats.be/

  swptop

   
 • Steunpunt Lokale Netwerken - SLN

  Het Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken, kortweg SLN, is de koepelorganisatie van de 'derden' in Vlaanderen: de niet-commerciële aanbieders van begeleidingstrajecten naar werk. SLN is erkend door de Vlaamse overheid en treedt op als representatieve gesprekspartner voor de sector.

  Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken
  Reigerstraat 10
  9000 Gent
  Tel. 09 220 84 31 - Fax. 09 220 81 73
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  sln

   
 • Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk - Socius

  SoCiuS - Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk vzw is een autonome organisatie die in het kader van haar beheersovereenkomst met de Vlaamse Regering het sociaal-cultureel werk in Vlaanderen ondersteunt, ontwikkelt en zichtbaar maakt opdat het zijn maatschappelijke functies nog beter zou vervullen.

  Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk vzw - SOCIUS
  Gallaitstraat 86 bus 4
  1030 Brussel
  Tel.: 02 247 28 52
  Fax: 02 215 80 75

  socius logo

  Zie ook:

  http://www.prettiggeleerd.be

  http://www.bijleren.be

   
 • Vereniging Waar Armen het Woord Nemen - VWAWN

  Verenigingen waar armen het woord nemen zijn organisaties waar armen en niet-armen samenwerken aan structurele armoedebestrijding. Allen werken ze volgens 6 criteria zoals vermeld in het armoededecreet van 21 maart 2003:

  1. Armen verenigen zich
  2. Armen het woord geven
  3. Werken aan maatschappelijke emancipatie
  4. Werken aan maatschappelijke structuren
  5. Dialoog en vorming organiseren
  6. Armen blijven zoeken

  (Voor een uitgebreide uitleg over de zes criteria: zie http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/)

  De verenigingen waar armen het woord nemen, hebben in de praktijk een werking in twee delen. Ze combineren een basiswerking met beleidsparticipatie. De basiswerking kan op verschillende manieren vorm krijgen (vrijetijdsaanbod, algemene dienstverlening, enz.) en is vooral een methode om mensen in armoede te bereiken. Daarnaast werken de verenigingen via themagroepen aan structurele armoedebestrijding en gaan hierbij ook in dialoog met het (lokale) beleid. Er zijn ongeveer 70 verenigingen in Vlaanderen en Brussel. vnwawn

  Mensen met minder behartigde belangen, waaronder mensen die in armoede moeten leven, verenigen zich niet zomaar. Zich verenigen is eerder een instrument van “middenklasse”-mensen, van sterke mensen. Mensen in armoede zijn ook sterk, in bijvoorbeeld overleven of in onderlinge solidariteit maar ze zijn niet sterk in zich te verenigen of in groep hun belangen te verdedigen. Dit vereist professionele ondersteuning.

  Twee sleutelwoorden van verenigingen waar armen het woord nemen……

  Participatie

  Met het armoededecreet van 21 maart 2003 kregen de verenigingen waar armen het woord nemen (samen met de opleiding ervaringsdeskundigen) een erkenning van de Vlaamse overheid. Die erkenning kregen ze in het kader van het groeiend belang dat allerlei overheden, hier specifiek de Vlaamse overheid, hechten aan participatie. De meerwaarde van participatie staat ondertussen vast. Overheden en maatschappelijke voorzieningen verwerven er een groter draagvlak mee voor hun beleid. Beleidsmaatregelen worden beter begrepen en het belang van gedragen beleidsmaatregelen wordt erkend door diegenen die er mee te maken krijgen. Participatie zorgt daarenboven voor een beter, efficiënter beleid. Beleidsmaatregelen schieten minder hun doel voorbij wanneer ze daadwerkelijk rekening houden met de leefwereld van diegenen waar ze voor moeten dienen.

  Dialoogmethode

  De pioniers van de verenigingen waar armen het woord nemen, kwamen tot de dialoogmethode. Wezenlijke elementen van die methodiek zijn de basiswerking en het structurele werk. Mensen in armoede nemen niet zomaar afstand van het eigen verhaal. Doe dit maar als je er dagelijks mee geconfronteerd wordt!

  Het gemeenschappelijke zien in je eigen verhaal en in het verhaal van anderen, hoofdzaken en bijzaken uit elkaar kunnen halen, knelpunten aanwijzen, voorstellen formuleren, … het zijn allemaal uitdagingen waar mensen in verenigingen waar armen het woord nemen voor staan en waarbij ze professionele ondersteuning in hun groep behoeven.

  De meerwaarde van verenigingen waar armen het woord nemen ligt op diverse gebieden.

  • Mensen die moeten leven in armoede zijn op veel gebieden sterk. En dankzij verenigingen worden ze ook op andere gebieden sterker. Ze kunnen er bijvoorbeeld toe komen zelf hun leven meer in handen te nemen, een opleiding te volgen, …
  • Heel wat dienstverleners halen uit contacten met verenigingen knowhow en inspiratie om het net iets anders aan te pakken met mensen in armoede. Dienstverleners en eerstelijnswerkers zijn gebaat bij een partner die hen efficiënt de weg wijst naar de kern van de hulpvraag en de drempels in de dienstverlening bloot legt. Een organisatie die zijn oor te luisteren legt bij zijn gebruikers kan met de input van een vereniging zijn dienstverlening afstemmen op de noden, zijn drempels verlagen en zijn kwaliteit verbeteren.
  • Beleidsmensen van allerlei organisaties en van overheden halen bij verenigingen waar armen het woord nemen relevante info om hun beleid op te baseren. Beleidsmakers worden door verenigingen gewezen op hiaten in de wetgeving en op perverse effecten van maatregelen.
  • Verenigingen bouwen expertise op met betrekking tot het dagelijkse leven in armoede en met drempels die de grondrechten ontoegankelijk maken voor grote groepen van mensen. Ze zoeken intensief naar oplossingen die gedragen worden door een groep. Verenigingen werken uitdrukkelijk met een groepsproces. Het groepsproces verhoogt de diversiteit aan ervaringen.
  • Tot slot zien we evenzeer een meerwaarde voor de brede samenleving. Verenigingen waar armen het woord voeren, dragen bij tot sensibilisering en meer solidariteit door allerlei acties, onder meer in het kader van de dag tegen extreme armoede op 17 oktober.

   

  Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
  Vooruitgangstraat 323 bus 6
  1030 Brussel
  Tel: 02/204 06 50
  Fax: 02/204 06 59
  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  Website: http://www.vlaams-netwerk-armoede.be/

   
 • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap - VAPH

  Op de website van Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vindt u adressen en andere contactgegevens, niet alleen van het VAPH maar ook van tal van andere diensten en organisaties die voor u nuttig kunnen zijn.

  Klik hier voor de adressen. 

   
 • Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen - VLAB

  De Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw (VLAB) heeft tot doel de belangen te behartigen van de bedrijven en organisaties die aangepaste arbeid verschaffen aan personen met een arbeidshandicap. VLAB doet dit door de werking van deze organisaties te coördineren, hun ontwikkeling te bevorderen en hen te vertegenwoordigen in externe organen.

  Op de website vindt u een handige werkplaatszoeker: een overzicht van alle Vlaamse Beschutte Werkplaatsen. U kan zoeken op regio, activiteit en trefwoord.

  Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw
  Goossensvest 34
  3300 Tienen
  Tel: 016/82 76 40
  Fax: 016/82 76 39

  E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

  vlab

   
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1