Méér dan de gouden gids. Méér dan een sociale gids. En méér dan een eco-gids.

biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme - biocatering - zonnepanelen - ecologisch bouwen - milieuvriendelijke drukkerij - biologisch vlees - coöperatief ondernemen - buurtwerking - kringwinkels - fairtrade - wereldwinkels - natuurvoeding - vegetarische restaurants - hernieuwbare energie - crisisopvang - sociale werkplaatsen - armoedebestrijding - milieuverenigingen - duurzaam toerisme
MeMO Databank
Belgische Vereniging voor het ...BTC - Belgisch ...
15 / 97

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen

Producten of Diensten: Sportieve evenementen. Jongerenactiviteiten. Inleefreizen naar het Zuiden voor leerkrachten, volwassenen en jongeren. Educatief materiaal en publicaties voor onderwijs, liturgie, ...
Huidevettersstraat 165
1000 Brussel
Tel: 02 502 57 00
Fax: 02 502 81 01
E-mail: info@broederlijkdelen.be Website

fb-logo-sketch50 twitter50px


Beschrijving:

Broederlijk Delen heeft een typische manier van werken. Samen met zo’n 130 lokale organisaties zoekt ze naar de beste manier om armoede en ongelijkheid te bestrijden. Broederlijk Delen focust hiervoor op 3 thema’s: recht op voedsel, duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, en inspraak en vrede. In eigen land roept Broederlijk Delen iedereen op om te delen.


Mensvriendelijk aspect:

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Ze heeft hiervoor oa een gender- en een diversiteitsbeleid uitgetekend. Deze behelst de werking met de partners in de partnerlanden en de werking hier in Vlaanderen en Brussel. Aandacht voor gender en diversiteit wordt nagestreefd in het vrijwilligersbeleid, het personeelsbeleid, de communicatie, de partnerwerking. Er is een structurele samenwerking met Orbit vzw die ‘samenwerking in diversiteit’ als hoofdthema heeft.


Milieuvriendelijk aspect:

•    Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Broederlijk Delen staat voor een ander ontwikkelingsmodel, dat rekening houdt met de draagkracht van de aarde. Ecologische duurzaamheid zit ingebakken in visie, beleid, strategie en praktijk.
•    Aandacht voor milieu slaat zowel op onze interne werking als op de activiteiten die we opnemen of ondersteunen in Noord en Zuid, we spreken over een integrale benadering.
•    Twee van de drie hoofdthema’s van Broederlijk Delen, het recht op voedsel en duurzaam beheer van natuurlijke rijkdommen, staan in direct verband met duurzaamheid van het milieu.   
•    De klimaatverandering laat zich voelen in de partnerlanden, en de programmawerking is erop gericht de effecten ervan zo goed mogelijk te voorkomen en op te vangen of te voorkomen.

Broederlijk Delen heeft hiervoor een gedetailleerd milieubeleid uitgetekend.


Juridisch statuut: vzw
Openingsuren: ma-vr 9u-17u
Oprichtingsjaar: 1961
Publicaties: Allerlei campagnematerialen + maandblad “Verdraaid”
  
coopkracht-logo-v-rgb-klein © 2017 Coopkracht vzw
MeMO-gids of Gids van Mens- en Milieuvriendelijke Ondernemingen
Vroeger bekend als De Groene Gids
facebook1 twitter1 youtube1