MeMO Databank
Belgian Lesbian and Gay Pride ...Casa Rosa vzw
6 / 40

Belgische Genderstichting


Producten of Diensten: Genderidentiteit, travestie, transgenderisme, transseksualiteit. Onthaal, info en advies, psychosociale hulpverlening rond gender en identiteit.
Netwerk of koepel: deelwerking van CAW Artevelde
J.B. Guinardstraat 34
9000 Gent
Tel: 09 225 06 52
E-mail: genderstichting@artevelde.be Website
Beschrijving:

De Genderstichting biedt onthaal, info, advies en psychosociale hulpverlening aan mensen en hun omgeving, die moeilijkheden ervaren bij de beleving van hun genderidentiteit en in het bijzonder, transseksualiteit. De dienst is een deelwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk Artevelde vzw.