Coopkracht-logo-V-RGB110

MeMO Databank
De FietsenfikserFiets-fieks-dokter vzw
17 / 50

Duurzaam op uitstap


Producten of Diensten: Initiatief van Komimo vzw ism de Vlaamse Overheid, NMBS, De Lijn, Slimweg en de vlaamse provincies.
Netwerk of koepel: Komimo vzw - Netwerk Duurzame Mobiliteit
Kasteellaan 349 A
9000 Gent
Tel: 09 331 59 10
E-mail: info@duurzame-mobiliteit.be Website
Beschrijving:

Komimo vzw wil met haar werking duurzame mobiliteit promoten en ondersteunen in Vlaanderen. Daartoe vormt Komimo een permanent overlegforum tussen de Vlaamse middenveldverenigingen die actief zijn rond het thema duurzame mobiliteit. De leden van Komimo zijn Autopia, Bond Beter Leefmilieu, TreinTramBus, Fietsersbond, Mobiel 21, Taxistop, Trage Wegen en Voetgangersbeweging. Fietsenwerk vzwwerd in 2010 lid van Komimo. Deze organisaties en hun standpunten vertegenwoordigen we op verschillende overleg- en adviesorganen, waaronder de Mobiliteitsraad in Vlaanderen.

Daarenboven cordineert Komimo jaarlijks diverse sensibilisatiecampagnes en acties voor duurzame mobiliteit. Dit gebeurt in overleg met de Vlaamse minister van Mobiliteit en met de steun van de Vlaamse overheid.


  

© 2023 - MeMO-gids p/a Coopkracht vzw ¦ Posthoflei 3 bus 3, 2600 Berchem ¦ memogids@coopkracht.org